Ejendomskredit & finansiering

Sanering af tinglysningsafgiften for pantebreve!

I skrivende stund har vi tre væsentlige typer pantebreve, som alle benyttes ved finansiering af ejendomme: Kreditforeningspantebreve, ejerpantebreve og hvad vi kan nævne som almindelige pantebreve. Helt overordnet giver de tre typer pantebreve samme sikkerhed – og når vi taler tinglysningsafgift, koster det også det samme at tinglyse hver af de tre typer.

Afgiften for at tinglyse er blevet ændret pr. 1.7.2019 for nogle transaktioner.

Nedenfor er et uddrag af tinglysningsafgifter jf. Skatteministeriet:

Afgiftssatser20181. januar 20191. juli 2019
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
– for ejerboliger beregnes afgiften af ejerskiftesummen
– for erhvervsejendomme beregnes afgiften af det højeste beløb af enten ejerskiftesummen eller den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi
0,6 pct. + 1.660 kr.0,6 pct. + 1.660 kr.0,6 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)1,5 pct. + 1.660 kr.1,5 pct. + 1.660 kr.1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom (§ 5)
– fra den 1. juli 2019 (§ 5 a)
1,5 pct. + 1.660 kr.1,5 pct. + 1.660 kr.1,45 pct. + 1.640 kr.
Tinglysning af pant i andelsbolig (§5 a)
– fra den 1. juli 2019 (§ 5 a)
1,5 pct. + 1.660 kr.1,5 pct. + 1.660 kr.1,45 pct. + 1.640 kr.
Tinglysning af underpant i et ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig (§ 8)
– fra den 1. juli 2019 (§5 b)
0 kr.0 kr.1.640 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.660 kr.1.660 kr.1.660 kr.

Når afgiften er betalt, kan man inden for de eksisterende regler i en række tilfælde ændre de underliggende låneforhold, uden at det udløser en ny variabel afgift.
Det sker imidlertid idag på forskellig vis, afhængigt af hvilken type pantebrev, som er blevet oprettet.

Ny beregning af tinglysningsafgiften!
Med de nye regler bliver det muligt at modregne de gamle lån i nye lån for alle de tre typer af pantebreve, når tinglysningsafgiften skal beregnes.