Andre lån

I enkelte tilfælde ydes der andre typer lån end erhvervslån.

Med sikkerhed

i fast ejendom

Vores vilkår

Andre typer lån kan f.eks. ske, når der indkøbes en portefølje af pantebreve, hvor der kan være blandede lån og sikkerheder.

Uagtet hvilke lån, det drejer sig om, skal sikkerheden være i fast ejendom i områder, hvor ledelsen hos Gentofte Ejendomskreditselskab A/S har detaljeret kendskab til markedet og prisniveauet.

Interesse? Så kom i uforpligtende dialog! Ring 39 30 60 88 eller send os en online henvendelse!