Erhvervslån

Udlånene sker i velbeliggende, solide erhvervsejendomme i større købstæder o. lign. og spredes på flest mulige ejendomme/debitorer i henhold til selskabets interne vurderingspolitik.

Udlån til erhvervsdrivende

Vores vilkår

Der gives normalt ikke lån i villaer, rækkehuse, ejerlejligheder m.v. 
Ved udlån vil der i visse tilfælde blive krævet supplerende sikkerhed, kaution eller forsikring.
Af administrative årsager vil lånene normalt være på min. en halv million kr. og af sikkerhedshensyn sjældent over 2 millioner kr.
For ikke at blive for sårbare skal lånene deles over et rimeligt antal ejendomme og debitorer. Disse ting vurderes løbende af bestyrelsen.

SIKKERHED & OMKOSTNINGER
Sikkerheder vil kræves stillet i ejendomme, som selskabet eller dets partnere vil overtage, hvis pantet bliver nødlidende. Pantebreve er uopsigelige, – udover ved misligholdelse, – hvilket giver låntager ro og sikkerhed.
Udlånene vil være dyrere for låntager end Kreditforeningslån. Lånene gives normalt som fastforrentede annuitetslån. Der afdrages, men løbetiden kan være op til 30 år.

Interesse? Så kom i uforpligtende dialog! Ring 39 30 60 88 eller send os en online henvendelse!